Visoft Kft.Adatkezelési tájékoztató a Budapesti Nemzetközi Bridzs Fesztiválra regisztrálók részére 

Adatkezelési tájékoztató 

a Visoft Kft. által szervezett Budapesti Nemzetközi Bridzs Fesztivállal (IBBF) 

összefüggésben megvalósuló adatkezelés tárgyában

 


A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Visoft Kft. (a továbbiakban: Szervező) az általa meghirdetett Budapesti Nemzetközi Bridzs Fesztivállal (továbbiakban IBBF) összefüggő regisztráció, az IBBF-en való részvétel során megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő: Visoft Kft.
székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
adószáma: 12978881-2-43
elérhetősége: [email protected]
képviseli: Bódis Gyula ügyvezető igazgató


2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

2.1 A Szervező által meghirdetett versenyekre történő jelentkezéssel (regisztráció) összefüggő adatkezelés

A Szervező az IBBF esemény rendezője, amelyen a részvétel regisztrációhoz kötött.

 

Kezelt adatok köre:

A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok, melyek nélkül a regisztráció sikertelen:

– versenyző neve (vezeték-, és utónév), e-mail címe, versenyengedély száma, kedvezményre való jogosultsága továbbá
– az IBBF megszervezéséhez szükséges egyéb információk (versenyszám megjelölése, amelyen a játékos részt szeretne venni).

Adatok forrása:

Az érintett

Adatkezelés célja:

Regisztráció a IBBF-re, a regisztráció megtörténtének visszaigazolása, az esemény megszervezése és az eredmények közzététele a honlapon és offline formában a verseny helyszínén.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás megadására a regisztrációs felület kitöltése útján kerül sor.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban rögzített, illetve a Szervező honlapján közzétett bármely elérhetőségre intézett kérelmével, ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, mely a IBBF-en való részvétel akadályát képezi.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatait (név, versenyengedély szám) a jövőben a Szervező által szervezett versenyekhez kapcsolódóan, korlátlan ideig megőrizzük adatbázisunkban.

Adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltató.

A regisztrációhoz kapcsolódó online rendszerek fejlesztői, illetve üzemeltetői:

  • Google (Apps, Mailing, stb), Google LLC, Mountain View, California, USA.
  • Visoft Kft. (LoveBridge rendszer)

A felsorolt rendszerek adatfeldolgozása saját adatvédelmi politikájuk szerint valósul meg. Ezzel kapcsolatban, kérjük, közvetlenül a harmadik fél honlapján megtalálható adatvédelmi irányelveket, és az adatfeldolgozási gyakor-latukkal kapcsolatos további információkat is olvassa el.

2.2 Nyilvánosságra hozott adatok

A LoveBridge-rendezvényre való nevezés feltételeként a versenyfeltételek kimondják, hogy az esemény során készült fényképek közzé tehetők az adott eseményhez tartozó weboldalon, és felhasználhatók akár a LoveBridge, akár más bridzsszervezet által az adott eseményhez kapcsolódó kiadványokhoz vagy a bridzs általános népszerűsítéséhez.

A játékos neve megjelenik a LoveBridge eredmény közvetítő honlapján annak érdekében, hogy a különböző versenyszámok eredménye megjeleníthető legyen.

2.3 Tárolt, de nem közzétett adatok

A játékosok e-mail címei, NBO kódjai és a kedvezményekre való jogosultságuk külön vannak tárolva és nincsenek közzé téve sem a weboldalon, sem más nyilvános helyen.


3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Egyes régiókban (például az EGT-ben, az Egyesült Királyságban és Kanadában) az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezik. Ezek közé tartozhat (i) a személyes adataihoz való hozzáférés és azok másolatának igényléséhez való jog, (ii) a helyesbítés vagy törlés kérése, (iii) a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jog, és (iv) adott esetben az adathordozhatósághoz való jog. Bizonyos körülmények között joga lehet ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen. Ilyen kérelmet a [email protected] e-mail címen nyújthat be.

Minden kérelmet az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban fogunk megvizsgálni és teljesíteni.

Ha Ön az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, és úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is. Elérhetőségeiket itt találja: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ha Ön Svájcban tartózkodik, az adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Hozzájárulásának visszavonása: Ha személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulására támaszkodunk, ami az alkalmazandó jogtól függően kifejezett és/vagy hallgatólagos hozzájárulás lehet, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk az [email protected] e-mail címen.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét, és – amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi – nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájáruláson kívüli más jogszerű feldolgozási okokra támaszkodó feldolgozását.

Sütik és hasonló technológiák: A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Ha szeretné, általában beállíthatja a böngészőjét a sütik eltávolítására és a sütik elutasítására. Ha úgy dönt, hogy eltávolítja a cookie-kat vagy elutasítja a cookie-kat, ez hatással lehet a Szolgáltatásaink bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira. A Szolgáltatásainkban a hirdetők által megjelenő érdeklődés-alapú hirdetésekről való lemondáshoz látogasson el a http://www.aboutads.info/choices/ weboldalra. További információkért kérjük, tekintse meg a Cookie-król szóló közleményünket: https://lovebridge.com/cookie-policy/

Ha kérdése vagy észrevétele van adatvédelmi jogaival kapcsolatban, írjon nekünk a [email protected] e-mail címre.

Budapest, 2023. október 30.

 

Bódis Gyula
Ügyvezető igazgató